Spotkania z książką

Spotkania z książką

Spotkania z książką to zajęcia literacko-edukacyjne połączone z zabawą. Ich głównym celem jest rozbudzanie kultury czytelniczej, rozwijanie wyobraźni oraz sposób na twórcze spędzanie czasu. O zajęciach W poniedziałek spotkaliśmy się z cztero i sześciolatkami, aby...