Bibliotekarze poznają atrakcje turystyczne swojego powiatu

Bibliotekarze z terenu powiatu gdańskiego od kilku już lat spotykają się w ramach cyklu spotkań ,,Edukacja regionalna – poznaj swój powiat”. Tym razem spotkanie bibliotekarskiej braci odbyło się w naszej bibliotece.  Bibliotekarze omówili bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem placówek, ich rozwojem oraz udziałem w projektach: ,,Biblioteka +”, ,,Program Rozwoju Bibliotek”. Po części oficjalnej udali się na Faktorię, gdzie ogromne wrażenie wywarła na nich chata wodza i prezentacje multimedialne. Bibliotekarze chwalili również szeroką ofertę dydaktyczną Faktorii, zapewniając, iż chętnie tutaj wrócą ze swoimi czytelnikami.

 

                            

Z wizytą na Faktorii.