Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Środkowego

– internetowa baza opisów wybranych artykułów z gazet i czasopism tworzona przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku (Dział Regionalny) oraz biblioteki powiatowe woj. pomorskiego   rejestrowane artykuły z prasy regionalnej i ogólnopolskiej dotyczą Pomorza Gdańskiego i  Środkowego, zwłaszcza woj. pomorskiego – całości regionu, jak i poszczególnych miejscowości, gmin, powiatów... zakres tematyczny jest wszechstronny – obejmuje kulturę, historię, gospodarkę, politykę, socjologię, etnografię, religię... rozpisywana jest prasa bieżąca oraz gazety z lat ubiegłych; w bazie można znaleźć przede wszystkim opisy artykułów opublikowanych po 1989 r. (stan z czerwca 2016 r.; w planach jest umieszczenie opisów retrospektywnych od początku lat 80.…

Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim   Wojska Polskiego 34 Pruszcz Gdański 83-000     058 682-34-79     Joanna Przybyś - Dyrektorjoanna.przybys@biblioteka-pruszcz.pl     Anna Krawycińska - z-ca dyr d.s. powiatowychanna.krawycinska@biblioteka-pruszcz.pl      Bogumiła Jankowska - pracownik wypożyczalni dla dorosłychbogumila.jankowska@biblioteka-pruszcz.pl     Anita Kotwa-Kąkol - pracownik czytelnianita.kotwa-kakol@biblioteka-pruszcz.pl     Joanna Łabasiewicz - pracownik wypożyczalni i czytelni dla dziecijoanna.labasiewcz@biblioteka-pruszcz.pl

Nasza działalność

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI Dyskusyjny Klub Książki to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający na celu m.in. ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz promowanie mody na czytanie.Klub dla dorosłych  działa w naszej bibliotece od 2007 roku, a w roku 2008 rozpoczął swoją działalność  DKK dla dzieci. Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu. Oprócz ożywionych dyskusji na temat wspólnie przeczytanych książek, klubowicze mają możliwość spotkania się z pisarzami. Naszymi gośćmi w ramach tego projektu byli: Anna Onichimowska, Wojciech Kuczok, Agnieszka Żelewska, Roksana Jędrzejewska –Wróbel, Jerzy Samp, Stefan Chwin, Andrzej Jurewicz, Barbara Kosmowska, Jacek Dehnel, Barbara…

Historia

Wszystko rozpoczęło się dnia 17 kwietnia 1946. Wtedy to został ogłoszony Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Na jego mocy tworzono ogólnokrajową sieć utrzymywanych przez państwo bibliotek publicznych. Jedną z takich bibliotek była utworzona w październiku 1946 r. Powiatowa Biblioteka w Pruszczu Gdańskim. W 1948 r. powstała Biblioteka Miejska.   Pierwszą kierowniczką biblioteki była pani Wendekerowa.  W 1952 r. funkcję kierownika Powiatowej Biblioteki objęła Zofia Rzepecka (Chmielińska). Dwa lata później w 1954 r. w wyniku reorganizacji połączyły się Biblioteka Powiatowa i Miejska.    W latach 1959-1962 biblioteka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Ostatecznie została przeniesiona do zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego gdzie…