,,Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka”

Książka Swietłany Aleksijewicz pt.,,Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka.”, to wyjątkowe wspomnienia, chociaż dotyczące tej samej tematyki. Homo sovietikus po upadku związku Radzieckiego musi poradzić sobie z nową rzeczywistością. Wychowany na hasłach Marksa i Lenina teraz zderza się z niezrozumiałymi dla niego realiami kapitalizmu. Ten zbiór reportaży przeradza się w spójną całość i pozwala spojrzeć na fakty wielowymiarowo. Styl i język jakim posługuje się pisarka oraz wyjątkowa empatia, pozwala w masie zawiłych ludzkich losów, dostrzec pojedynczego człowieka.

DKK dla dorosłych zapraszają do lektury!