Dotyk syberyjskiej śmierci

Czytelnicy biblioteki mieli możliwość po raz kolejny wysłuchać historii prawdziwej, opowiedzianej przez życie. Stało się tak za sprawą Bohdana Borowika

 

w który w książce pt. ,,Dotyk syberyjskiej śmierci”, opowiada o losach swojego wuja, zesłanego na Syberię. Razem z Wolańskim, wujem pisarza, czytelnicy pruszczańskiej biblioteki, niektórzy po raz kolejny (powracając w bolesnych wspomnieniach), odbyli podróż do mroźniej i nieprzystępnej dla człowieka krainy. Lektura książki, mimo wstrząsających opisów dotyczących warunków w jakich bytowali zesłani, niesie ze sobą pozytywne przesłanie ,,że zawsze jest promyk nadziei”.