GODZINY PRACY CZYTELNI INTERNETOWEJ W WAKACJE

PONIEDZIAŁKI – 13.00-16.00
WTORKI – 13.00-16.00
CZWARTKI – 13.00-16.00
PIĄTKI – 13.00-16.00
ŚRODA – 12.00-15.00.

Zamknij menu