„HUGO W BIBLIOTECE” – konkurs plastyczny

„HUGO W BIBLIOTECE” – konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego „HUGO W BIBLIOTECE”

 1. Konkurs organizowany jest w wybranych publicznych bibliotekach będących Partnerami
  projektu „Z książka na start” organizowanego przez Fundację Metropolia Dzieci. Lista bibliotek
  znajduje się poniżej.
 2. Organizatorem konkursu plastycznego „Hugo w Bibliotece” jest Fundacja Metropolia
  Dzieci z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 5, 80-236, wpisana do Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem 0000585080.
 3. Sponsorem nagród jest IKEA Gdańsk.
 4. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci oraz zachęcanie do wspólnego
  tworzenia plastycznego przez całe rodziny, jak również kształtowanie wrażliwości estetycznej
  poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0-6 lat, którzy są uczestnikami projektu „Z
  książką na start” i ich rodzin. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest, że uczestnik najpóźniej
  w dniu oddania pracy konkursowej będzie uczestnikiem projektu „Z książką na start”.
  Więcej o projekcie na www.zksiazkanstart.pl
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną pracę.
 7. Technika i wielkość pracy są dowolne. Mogą to być rysunki, wyklejanki, plastelinki, rzeźby, płaskorzeźby, maskotki i inne.
 8. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 9. Prace należy dostarczyć do dnia 2.12.2019 roku do siedziby głównej lub filii jednej z bibliotek biorących udział w projekcie.
 10. Na odwrocie pracy lub dołączonej kartce powinny znaleźć się następujące informacje:
  nazwisko, imię, wiek dziecka oraz adres e-mail do rodzica / opiekuna.
 11. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
 12. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
 13. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
 14. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie najpóźniej do 10.12.2019 roku.
 15. Nagrody w konkursie ufundował sponsor konkursu – IKEA Gdańsk.
 16. Organizator i sponsor przewidują także wyróżnienia.
  FUNDACJA METROPOLIA DZIECI www.metropoliadzieci.org KRS: 0000585080
  aleja Grunwaldzka 5 NIP: 9571081829
  80-236 Gdańsk fundacja@metropoliadzieci.pl Regon: 36295493400000
 17. Lista bibliotek biorących udział w konkursie plastycznym “Hugo w bibliotece”:
  Biblioteka Samorządowa w Żukowie, filia w Baninie, ul. Lotnicza 27.
  Biblioteka Samorządowa w Żukowie, filia w Chwaszczynie, Strefa Kultury, ul. Żeromskiego 9
  Biblioteka Publiczna w Przodkowie, ul. Gdańska 3
  Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, ul. Kwidzyńskiego 1
  Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, filia w Bojanie, Koleczkowo, ul. Wybickiego 38
  Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, filia w Kielnie, ul. Oliwska 85
  Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, filia w Łebnie, ul. Szlaku Pocztowego 8
  Biblioteka Publiczna Gminy Szemud, filia w Częstkowie, ul. Szkolna 9
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 34
  Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku, ul. Stare Miasto 42
  Oświadczenia
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
  poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
  Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że przekazana
  przeze mnie praca plastyczna nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani
  obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję
  warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Hugo w Bibliotece”
  ……………………………………….
  podpis rodzica / opiekuna
  …………………………………………………….
  (miejscowość, data)
  Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………(imię i nazwisko
  niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie
  Plastycznym „Hugo w Bibliotece”. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią
  Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem
  i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu oraz udostępnienie dokumentacji
  fotograficznej dotyczącej konkursu
  …………………………………………….
  podpis rodzica/opiekuna
  FUNDACJA METROPOLIA DZIECI www.metropoliadzieci.org KRS: 0000585080
  aleja Grunwaldzka 5 NIP: 9571081829
  80-236 Gdańsk fundacja@metropoliadzieci.pl Regon: 36295493400000