II Powiatowy Konkurs Czytelniczy

 II Powiatowy Konkurs Czytelniczy

 pod honorowym patronatem

         Starosty Gdańskiego i Wójta Gminy Trąbki Wielkie

                                                          „Z książką na „ty”

 

1. Organizator:

 • Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie;
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim;
 • Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie.

 

2. Cele konkursu:

 • motywowanie do czytania książek;
 • rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych;
 • poznawanie klasyki literackiej;
 • kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystania i przetwarzania tekstów.

 

3.   Założenia organizacyjne:

Konkurs składa się z 5 etapów.

Podsumowania wszystkich etapów dokona niezależna Komisja, powołana przez organizatorów.

W każdym z etapów będą przyznawane miejsca: I, II, III, natomiast wszystkie etapy konkursu zostaną podsumowane łącznie, wyłaniając 3 najlepsze szkoły w dziedzinie czytelnictwa.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom.

4.Etapy konkursu:

a)  „Zeszyt lektur” –uczniowie klas I –III prowadzą zeszyty, w których opisują przeczytane przez siebie książki ( min. 10) według podanego wzoru:

Kl. I –II : autor, tytuł, główny bohater, ilustracja do książki;

 

Kl. III :  autor, tytuł, główny bohater, ilustracja do książki oraz 5-6 zdań na temat przeczytanej lektury;

 • Format zeszytu – A5;

b)   „Opis wybranej przygody” –uczniowie klas IV –VI opisują wybraną przygodę ze wskazanej lektury na danym poziomie. Tekst powinien obejmować 2-3 strony papieru podaniowego. 

  

Dotyczy pkt. a i pkt. b:

   

Szkoły dostarczają po jednym zeszycie i po jednym opisie z każdego poziomu na adres PiMBP w Pruszczu Gd. do 24 lutego 2012r. Na odwrocie prac należy umieścić dane autora pracy i szkoły.

 

c)   Test sprawdzający znajomość podanych lektur przeprowadzony zostanie  23 marca 2012r. o godz. 900 w

Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański

Cieplewo ul.Długa 20 A

Każda szkoła po wewnętrznych eliminacjach typuje po jednym przedstawicielu z klas I-VI.

 

d)  „Piękne czytanie” –każda szkoła po wewnętrznych eliminacjach typuje po jednym przedstawicielu z klas I-VI. Etap ten będzie odbywał się w obecności opiekunów i organizatorów w PiMBP w Pruszczu Gd. Listę uczestników szkoła dostarcza do 30 kwietnia 2012 r. do w/w biblioteki.

 • Klasy I –III  17 maja 2012r. o godz. 900
 • Klasy IV –VI  18 maja 2012r. o godz. 900

e) „Najlepiej czytająca szkoła” –każda szkoła dostarcza sprawozdanie  z czytelnictwa za rok 2011/2012 (załącznik nr 2) do 31.05.2012r.   do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 34

 

5.Uroczyste wręczenie nagród indywidualnych i zbiorowych odbędzie się 6 czerwca 2012r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Kłodawie.  

 

6. Zgłoszenia:

Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie  na piśmie (załącznik nr 1))do 21.10.2011r. na adres: Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie ul. Szkolna 10, 83 -035  Kłodawa, tel./fax 58 682 87 28

 

7. Katalog obowiązujących lektur:

 • Kl. I – „Nasza mama czarodziejka” –J. Papuzińska
 • Kl. II –„Zaczarowana zagroda” –A. i Cz. Centkiewiczowie
 • Kl. III –„O psie który jeździł koleją” –R. Pisarski
 • Kl. IV –„Spotkanie nad morzem” –J. Korczakowska
 • Kl. V –„Przygody Tomka Sawyera” –M. Twain
 • Kl. VI –„Ania z Zielonego Wzgórza” –L.M. Montgomery

 

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

Wszelkie pytania prosimy kierować do :

Anny Krawycińskiej i Anity Kotwy –Kąkol pod numer tel. 58 682 32 53  

lub  58 682 34 79.

 1. Załączniki:
 • Nr 1 –Karta zgłoszeniowa
 • Nr 2 –Wzór sprawozdania z czytelnictwa

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Pieczęć adresowa szkoły                                                                  Dyrektor szkoły     

 

 

 

 

                                                 KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

 

 

                

Szkoła ………………………………………………………………………………….

            numer szkoły, adres i telefon kontaktowy ,E-mail

 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………….

                                              

 

  

Koordynator konkursu w szkole………………………………………………………

 

 

 

pieczęć szkoły                                                                                 Załącznik nr 2

 

SPRAWOZDANIE  Z  CZYTELNICTWA

 

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ ……………………………………………………………

                                                     (nazwa i adres szkoły)

 

                  W  ROKU SZKOLNYM  2011/ 2012 ( od 01.09.2011r. do 31.05.2012r.)

 

 

 

KLASY

ILOŚĆ UCZNIÓW

ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ

ŚREDNIA WYPOŻYCZEŃ NA UCZNIA

I

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

 IV

 

 

 

  V

 

 

 

  VI

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

Podpis  bibliotekarza                                                           pieczęć  podpis dyrektora szkoły

 

………………………………….                                               ………………………………

 

 

Należy dostarczyć do PiMBP w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34,

tel (58)  682-34-79  E-mail:   biblos_pr@poczta.onet.pl  w nieprzekraczalnym

terminie   do dn.  31.05.2012 r.