Każdy z nas jest inny!

Każdy z nas jest inny!

Pruszczańska biblioteka zaprosiła dzieci na lekcje biblioterapeutyczne pt. ,,Każdy z nas jest inny”. Przyczynkiem do rozmowy była opowiastka filozoficzna Agaty Widzowskiej pt. ,,Podspodek”. Przygody Podspodka pomogły w dyskusji o tolerancji, wzajemnej akceptacji, odnajdywaniu piękna w tym, co inne. Bowiem ,to, że każdy z nas jest inny, to wcale nie znaczy, ze jest to źle. Dzięki temu, że się od siebie i mamy inne pasje, możemy się uzupełniać.