Lekcja patriotyzmu z kotkiem Mruczkiem

  Dzień 11 listopada jest bardzo ważnym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dzieci z Żuławskiego Słonecznika,   które przybyły do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim na zajęcia biblioterapeutyczne z Anną Krawycińską, wykazały się ogromną wiedzą na temat listopadowego święta narodowego. Niemal wszyscy uczestnicy chórem wymieniali polskie symbole narodowe: biało-czerwoną flagę oraz godło, na którym widnieje biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Podopieczni Żuławskiego Słonecznika pochwalili się także znajomością wiersza Władysława Bełzy pt. ,,Katechizm polskiego dziecka”( znanego także po tytułem ,,Wyznanie wiary dziecięcia polskiego”), którego przepiękne słowa stanowią wspaniałą wykładnię patriotyzmu:

 – Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą Ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.