Literatura dla rodziców

1.10.2022

Zapraszamy do biblioteki rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologii , pedagogiki, wszystkich kwestii związanych z rozwojem i wychowaniem dzieci. Posiadamy w zbiorach wiele pozycji z literatury parentingowej. Najnowsze książki z tego działu zostały zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.