Jak wygląda droga do szkoły? Jakimi środkami lokomocji dostają się do niej dzieci w Polsce? Wreszcie, jak wyglądają klasy, w których się uczą, opowiadały dzieci z DKK dla dzieci. Podczas dyskusji towarzyszył nam tekst Joanny Mueller „Szkoła Czi-Tam” , z ilustracjami Jagi Słowińskiej. Historia opowiedziana w formie teatru kamishibai pokazuje małym czytelnikom, jak trudną drogę do szkoły muszą pokonać dzieci w innych krajach, np. w Nepalu. Nie wszędzie też dostęp do szkoły, nauki i zabawy, jest powszechny.