Morze wychowuje

,, Krzysztof Baranowski, znany żeglarz, który dwa razy opłynął kulę ziemską(…) barwnie opwiadał o swoich uczniach i metodach wychowaczych, stosowanych na jachtach. Na pytanie, czy dzieci są teraz gorsze niż przed 30 laty odpowiedział, że (…)”

Echo Pruszcza, 06.02.2005r.