,,Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski

,,Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Józefy Krośnickiej, Ambasador Pruszcza Gdańskiego. Pani Józefa była przedwojenną absolwentką historii na Uniwersytecie Warszawskim, autorką publikacji książkowych związanych z Pruszczem Gdańskim i Powiatem Gdańskim. Pogrążonej w żałobie Rodzinie i Najbliższym płynące z głębi serca wyrazy współczucia składają :

Dyrekcja

oraz

Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Pruszczu Gdańskim