Nagroda Alfreda Nobla

 

 Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy zainteresowali się w czasie zajęć o Marii Curie –Skłodowskiej, historią Nagrody Nobla. Toteż kolejne zajęcia 18 maja zostały poświęcone Alfredowi Noblowi. Zgodnie z testamentem fundatora nagrody, przyznaje się ją „…tym, którzy w poprzedzającym  roku przysporzyli ludzkości największych korzyści swymi osiągnięciami …w dziedzinie fizyki… chemii, fizjologii lub medycyny… literatury… oraz… działali na rzecz krzewienia braterstwa między narodami, rozbrojeń, utrzymania  i propagowania idei pokoju”. Nagrody wręczane są w rocznicę śmierci fundatora, czyli 10 grudnia i wręczane są w Sztokholmie(a tylko pokojowa w Oslo). Wśród Polaków laureatami Nagrody Nobla są:

  • Maria Curie –Skłodowska,  1903(Fizyka) i 1911 (Chemia)
  • Henryk Sienkiewicz, 1905(Literatura)
  • Władysław Reymont, 1924 (Literatura)
  • Czesław Miłosz, 1980 (Literatura)
  • Lech Wałęsa, 1983 (Nagroda Pokojowa)
  • Wisława Szymborska, 1996  (Literatura)

 

 

18.05.2011