Najbardziej interesują mnie ludzie i ich emocje

 

 

Najbardziej interesują mnie ludzie i ich emocje – mówił podczas spotkania autorskiego

 

Marek Adamkowicz. Dziennikarz promował swoją powieść zat. ,,Oblężenie” której akcja dzieje się w Gdańsku w roku 1813. Oblężenie napisane plastycznym i płynnym językiem wciąga czytelnika od pierwszych stron. Być może dzieje się tak za sprawą miejsc, w których autor osadza akcję: Góra Gradowa, Kamienna Śluza, Długie Ogrody, ul. Długa…A być może sprawiają to bohaterowie, których możemy odnaleźć na kartach historii, m.in: generał Rapp, Lepin, książę Radziwiłł, których sylwetki Adamkowicz wspaniale nakreśla, a zwłaszcza targające nimi emocje.