NASZE NARODOWE ŚWIĘTO 11 LISTOPADA

NASZE NARODOWE ŚWIĘTO 11 LISTOPADA

Tu wszędzie Polska – Tadeusz Kubiak

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,

gdzie lasy są i rzeki nasze,

gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,

gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,

gdzie wolna droga wiedzie w zboże,

gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, tu się rodziła twoja matka.

Dziad orał ziemię,

wdychał kurz,

a jego dom to nędzna chatka.
G

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,

gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem, w Szczecinie biały transatlantyk,

w morzu stalowy, czujny okręt.

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,

jesienią rżyska snute dymem,

gdzie latem słońce nad Bałtykiem,

a zimą świerszcze za kominem.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,

gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.

Tu biały sad jest, czarny węgiel,

tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna!