,,Neony-Tożsamość “

 

Program promocji:

– Marcin NAJMOWSKI – Mini recital piosenki poetyckiej i autorskiej,

– Sylwia SZCZODROWSKA – interpretacja poezji Andrzeja Sikorskiego i Jerzego Fryckowskiego,

– Daniel KUFEL – Wernisaż malarstwa,

– Roman CIESIELSKI – omówienie nowego numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”.