O świętym Wojciechu

Dawno, dawno temu w sąsiednim kraju w Czechach przyszedł na świat chłopiec imieniem Wojciech… – było to naprawdę bardzo dawno temu, bo w I w. n. e. Legendy o tym chłopcu, późniejszym świętym, przyszli posłuchać zerówkowicze z pruszczańskiej 3.  Kult świętego Wojciecha obchodzony jest w kilku krajach: w Czechach, tu bowiem się urodził; w Polsce, w której przeprowadził misję chrystianizacyjną oraz na Węgrzech, gdzie udzielił sakramentu bierzmowania królowi Stefanowi. Ów święty, jak donoszą podania, dokonywał rzeczy niezwykłych, m.in.: przemienił miedziany wdowi grosz w szczerozłoty, sprawił cud, dzięki któremu, pogański książę nawrócił się i wraz z poddanym mu ludem przyjął chrzest i chrześcijańską wiarę.