Odwiedziny w bibliotece

Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Promyczka.

Chociaż była to ich pierwsza przedszkolna wizyta, maluchy doskonale wiedziały, jak należy obchodzić się z książeczkami.