Opowiedzieli historię swojego życia…

Uczniowie z Gimnazjów nr 1 i nr 4 oraz Katolickich Szkół Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim spotkali się z przedstawicielami Klubu AA – Grupa Credo, którzy opowiedzieli historię

swojego życia. Goście uświadamiali młodzieży do czego może doprowadzić alkoholizm i narkomania: do utraty własnej godności, majątku, a także do ogromnego cierpienia całej rodziny. Trafili do Klubu Anonimowych Alkoholików Credo, działającego przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim, gdzie pomoc może znaleźć każdy uzależniony, a także jego rodzina.