Patrząc z Wilkiem na Rosję

,,(…)Wilk jest autorem cenionych książek, w których stara się przełamywać stereotypy na temat naszego wschodniego sąsiada. Są one szczególne choćby ze względu na biografię pisarza. Ten niegdysiejszy działacz opzycji, więziony za(…)”

Echo Pruszcza,13.11.2009r.