Powiatowy Konkurs Czytelniczy ,,Fryderyk Chopin”

Powiatowy Konkurs Czytelniczy o Fryderyku Chopinie 

 

 

Regulamin-więcej  

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Czytelniczego

                                  „Fryderyk Chopin” 

 

1.Organizator

–   Organizatorem jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

    w Pruszczu Gd., ul. Wojska Polskiego 34

  

2.Termin nadsyłania zgłoszeń 

– Zgłoszenia imienne należy nadsyłać na adres biblioteki do dnia 05.05.2010 r. ( zgłoszenia przysyłają biblioteki gminne).

 

                   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

                              83-000 Pruszcz Gdański

                              ul. Wojska Polskiego 34

                             tel./ fax 058 682 34 79

 

3. Termin finału 

– 12 maja (środa) 2010r. o godz. 11.00

                   

4. Założenia konkursu:

 Celem konkursu jest:

  •  rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  •  poznawanie twórczości F. Chopina
  • rozwijanie  umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
  • kształtowanie wrażliwości muzycznej 

 

5. Kategoria wiekowa:

Szkoła podstawowa klasy IV –VI

Każdą bibliotekę gminną  reprezentuje zespół 2 osobowy, jeżeli biblioteka posiada filie, to również każdą filię  reprezentować może zespół 2 osobowy.

 

6. Program konkursu: 

I CZĘŚĆ

Rozpoznawanie ilustracji z objaśnieniem słownym.

 

II CZĘŚĆ

Pytania szczegółowe.

 

III CZĘŚĆ

Rozpoznawanie rekwizytów związanych z wydarzeniami z życia F. Chopina.

 

7. Zasady oceniania:

 

Skład jury (3 osoby)

 

8. Nagrodzone zostaną 3 zespoły z największą ilością punktów.

    Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

   Finaliści konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

   Wszelkich informacji udziela  Anna Krawycińska  tel. 058 682 34 79

 

 

 

Zamknij menu