Powiatowy Konkurs Czytelniczy ,,Fryderyk Chopin”

Powiatowy Konkurs Czytelniczy o Fryderyku Chopinie 

 

 

Regulamin-więcej  

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Czytelniczego

                                  „Fryderyk Chopin” 

 

1.Organizator

–   Organizatorem jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

    w Pruszczu Gd., ul. Wojska Polskiego 34

  

2.Termin nadsyłania zgłoszeń 

– Zgłoszenia imienne należy nadsyłać na adres biblioteki do dnia 05.05.2010 r. ( zgłoszenia przysyłają biblioteki gminne).

 

                   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

                              83-000 Pruszcz Gdański

                              ul. Wojska Polskiego 34

                             tel./ fax 058 682 34 79

 

3. Termin finału 

– 12 maja (środa) 2010r. o godz. 11.00

                   

4. Założenia konkursu:

 Celem konkursu jest:

  •  rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  •  poznawanie twórczości F. Chopina
  • rozwijanie  umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
  • kształtowanie wrażliwości muzycznej 

 

5. Kategoria wiekowa:

Szkoła podstawowa klasy IV –VI

Każdą bibliotekę gminną  reprezentuje zespół 2 osobowy, jeżeli biblioteka posiada filie, to również każdą filię  reprezentować może zespół 2 osobowy.

 

6. Program konkursu: 

I CZĘŚĆ

Rozpoznawanie ilustracji z objaśnieniem słownym.

 

II CZĘŚĆ

Pytania szczegółowe.

 

III CZĘŚĆ

Rozpoznawanie rekwizytów związanych z wydarzeniami z życia F. Chopina.

 

7. Zasady oceniania:

 

Skład jury (3 osoby)

 

8. Nagrodzone zostaną 3 zespoły z największą ilością punktów.

    Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

   Finaliści konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

   Wszelkich informacji udziela  Anna Krawycińska  tel. 058 682 34 79