Relacja ze spotkania z Romanem Ciesielskim

(fot. Cecylia Sobczyk)

9 listopada 2012 roku, w gościnnych pomieszczeniach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie z Autorem tomiku poezji ,,Grafika Raduni” Romanem Ciesielskim, który ukazał się staraniem OKSiR gminy Pruszcz Gd. W kameralnej atmosferze, Poeta zaprezentował słuchaczom swoje najnowsze

 

 

utwory jak i te napisane jakiś czas temu. O jego poezji, z wielką swadą i swobodą, mówiła Halina Rybkowska. Sympatyczną publiczność stanowiły Osoby, które nie tylko są miłośnikami poezji i są przygotowane na jej odbiór, ale są to Osoby poszukujące piękna i znajdujące to piękno w sobie…Anna Krawycińska i Anita Kotwa-Kąkol, zaprezentowały kilka wierszy ze wspomnianego zbiorku, sam Poeta również przeczytał swoje ulubione / i nie tylko!/ utwory. Wywiązała się długa i ciekawa rozmowa między Publicznością i Autorem. Padło wiele interesujących pytań. Usłyszeliśmy kilka ciekawych anegdot i poetyckich wspomnień.  Potem trwało podpisywanie osobistych dedykacji Poety dla właścicieli egzemplarzy ,,Grafiki Raduni”. Wieczorowi poetyckiemu towarzyszyła wystawa grafiki R. Ciesielskiego, znakomicie uzupełniająca treści zawarte w poetyckich przekazach. W spotkaniu wzięli udział  m.in. Janusz Wróbel – Burmistrz Miasta, Halina Baranowska-Sekretarz Miasta i Danuta Olech – radna Rady Miasta, przyjaciele, znajomi, pruszczańscy artyści. Biblioteka mieszcząca się w budynku wzniesionym w 1755 r. – to miejsce magiczne, w którym przebywa się z radością, wychodzi z niedosytem, chce się wracać i… czeka się na następne spotkanie!Czekamy zatem na kolejny tomik Romana Ciesielskiego” Trudny powrót”, który na przełomie roku ma się ukazać w Wydawnictwie AGNI w Pruszczu Gdańskim, propagującym niestrudzenie historię i literaturę regionalną. Tymczasem życzymy Poecie wzniosłych natchnień do kolejnych znakomitych wierszy.

 

 

 

 

 

Halina Rybkowska

(fot. Monika Ciesielska)

(fot. Monika Ciesielska)