STOP dla agresji i przemocy

Zjawisko agresji i przemocy wśród dzieci przyjmuje coraz groźniejsze formy. Prawie każdy z nas słyszy codziennie słowa: przemoc -agresja, nie zastanawiając się jednakże nad tym, iż ów problem może także dotyczyć mojej rodziny, mojego dziecka. Przemoc ma różne oblicza i nie zawsze musi przybierać postać fizycznego znęcania się, może również przybrać pośrednią formę polegającą na poniżaniu, zmuszaniu do ustępstw, grożeniu czy straszeniu. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Pruszcza Gdańskiego, które uczestniczyły zajęciach biblioterapeutycznych w bibliotece zastanawiały się, jakie są przyczyny zachowań agresywnych i stosowania przemocy w ich otoczeniu. Poruszyli także bardzo istotny temat, a mianowicie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny a także tolerancji dla cudzej odmienności. Zastanawiali się, w jaki sposób wyzbywać się negatywnych emocji, nie krzywdząc innych ludzi.