Świat informacyjny i artystyczny

28.11.2022

Jesteśmy w trakcie cyklu zajęć dla dzieci z Polski i Ukrainy. Prowadzi je pruszczańska artystka pochodząca z Ukrainy, Olena Ulianova. Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Uczestnicy zajęć ćwiczyli zarówno umiejętności wyszukiwania informacji wykorzystując tablety, jak też zdolności manualne. Poznali podstawy tworzenia rybackich lin cumowniczych oraz tkactwa. Stworzyli piękne zakładki do książek.

Znaczenie zajęć

Podczas zajęć podkreślone zostało ogromne znaczenie sprawności poruszania się w świecie informacyjnym, ale też konieczność pamiętania o świecie artystycznym. Bo obie te przestrzenie rozwijają nas równie mocno i przenikają się w dzisiejszych czasach.