„Szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina”

W Polsce poszerza się grupa osób (szczególnie wśród dzieci i młodzieży) uzależniona od wielu używek, szczególnie od papierosów, alkoholu,

leków, a także narkotyków. Konkurs jest okazją do zastanowienia się nad codziennymi nawykami korzystnymi i niekorzystnymi dla zdrowia;

uświadomienia sobie,że już od najmłodszego wieku w dużej mierze sami odpowiadamy za własne zdrowie.

Konkurs jest okazją do przedstawienia szczęśliwej rodziny bez uzależnień, nałogów, gdzie panuje radość, zrozumienie

i więź między dziećmi i rodzicami.

Organizatorzy

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SZCZĘŚLIWY DOM, SZCZĘŚLIWA RODZINA”

 

 

 

1.       Organizatorzy konkursu:

·         Starostwo Powiatowe,

·         Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim,

·         Szkoła Podstawowa w Kłodawie.

.         Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Giemlicach,

2.       Cele Konkursu:

·         propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień,

·         rozwijanie inwencji twórczej dzieci,

·         promowanie młodych talentów.

3.       Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu gdańskiego w kategoriach:

a)      I grupa – uczniowie klas 0 – 3 (format prac A4),

b)     II grupa – uczniowie klas 4 – 6 (format prac A3),

c)     III grupa – uczniowie i wychowankowie szkół specjalnych i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

4.       Etapy eliminacji:

·         I etap szkolny – od 15   marca  2017

·         II etap powiatowy – do 31 marca  2017 roku (każda szkoła i placówka może dostarczyć nieograniczoną ilość prac z każdej kategorii).


5.       Technika wykonania prac

Prace powinny być wykonane na papierze, brystolu, kartonie w odpowiednim formacie. Technika wykonania prac dowolna, powinna mieścić się w kategoriach: rysunek, malarstwo, wydzieranka, collage.

6.       Prace wyłonione w etapie szkolnym należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, do dnia 31marca  2017r.

Opis prac na odwrocie powinien zawierać następujące dane zapisane na komputerze:

– imię i nazwisko, wiek i klasa autora pracy,

– nazwę, adres, telefon i fax szkoły,

– imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) autora pracy.

7. Jury – oceny dokona KOMISJA KONKURSOWA powołana przez organizatorów konkursu. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

8. Popularyzacja:

Wybrane prace finałowe będą wyeksponowane na WYSTAWIE i staną się własnością organizatorów.

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o UROCZYSTOŚCI FINAŁOWEJ połączonej z wręczeniem nagród.

Życzymy powodzenia

Organizatorzy

Janina Gruchocka i Jolanta Cieplińska

Telefony kontaktowe:

  1. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie – 58-6828728
  2. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Giemlicach – 58-3054327