Szyjemy maseczki!!!

Szyjemy maseczki!!!

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna nie tylko intensywnie się przebudowuje, ale także szyje maseczki! Panie bibliotekarki dołączyły do akcji Fundacji Nielada Historia z Gdańska, która odpowiada za komunikację i logistykę. Wzory zostały opracowane we współpracy ze specjalistami medycznymi. Ich zadaniem jest przede wszystkim ochrona innych i uniemożliwienie dotykania twarzy.Więcej wiadomości w złączonym linku: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nieladafundacja.org%2Fszyjemy-maseczki%3Ffbclid%3DIwAR3t7FSXZyYnO13ZEHt_U3p5zKncxfpn9LfswsXjCZs0ue9_65KBtMfBblw&h=AT0ZPeZBxa0vNgMtxU1AH-M67iuWsjNXbES0Bl5PB-9zgCujew_Q56BIMUipphBYtfN0wwB6JrH0SO-H9NDafMqbhJxgDkNkDVbhmG4ACpXIpzkS74dDEnKbcsw-nkbpfzfVWw

Zamknij menu