Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna • +48 58 682 34 79 • kontakt@biblioteka-pruszcz.pl

Home 9 Dyskusyjny Klub Książki 9 Uczymy się tolerancji – ,,Mój przyjaciel Szymon” Kitty Crowther

 

Czy różnice w wyglądzie, osobowości i przekonaniach, powinny nas dzielić, poróżniać, czy wręcz odwrotnie? A może te odmienności sprawiają, iż umiemy się porozumieć a także uczyć od innych ludzi?!  Lekturą, która doskonale obrazuje, jak ważna w życiu jest tolerancja i akceptacja cudzej ,,odmienności”, jest książka Kitty Crowther pt. ,,Mój przyjaciel Szymon.” Rzecz dzieje się w świecie zwierząt. Bohater książki – czarny kos Tymon, wybiera się w nieznany, nadmorski świat, gdzie poznaje innego ptaka – białą mewę o imieniu Szymon. Zwierzęta wiele dzieli, począwszy od zainteresowań, skończywszy na ,,najważniejszym”, czyli wyglądzie zewnętrznym. Mimo tej odmienności i odrzucenia czarnego kosa przez inne mewy, Tymon i Szymon zaprzyjaźniają się. Pozornie błaha fabuła, jest pretekstem do ukazania skomplikowanych relacji międzyludzkich. Relacji, które bywają zarazem piękne, jak i raniące, krzywdzące, smutne. Nie trudno bowiem dostrzec w historii czarnego kosa, odrzuconego przez białe mewy, analogii do świata ludzi. Ludzi, którzy niestety, często oceniają innych na podstawie wyglądu, czy też zainteresowań. Dlatego ważne jest, abyśmy zawsze umieli dostrzegać w drugim, to, co jest w nim dobre a także abyśmy bronili swojego zdania, bo grupa nie zawsze ma rację. Książka Kitty Crowter ujmuje nie tylko pełną ciepła fabułą, ale także przejrzystymi i adekwatnymi do treści ilustracjami.