Uczymy się obsługi komputera

Kolejne zajęcia z podstaw obsługi komputera za nami. Uczestnicy szkoleń coraz lepiej sobie radzą, na co niewątpliwie wpływ ma moderator spotkań – Anna Krawycińska, która zrozumiale i z dużą cierpliwością przekazuje swoją wiedzę. Życzymy dalszych postępów w nauce.
Warsztaty odbywają się w ramach ,,Projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.”

Zamknij menu