URBANEK MARIUSZ – BRONIEWSKI; MIŁOŚĆ,WÓDKA, POLITYKA

,,Broniewski: miłość, wódka, polityka”

Jest to najlepsza biografia poświęcona Broniewskiemu. Ukazuje skomplikowane oraz tragiczne losy poety. Przyczyny jego choroby alkoholowej. Tajemnicza śmierć jego ukochanej córki Anki, oraz skomplikowane związki z kobietami. A także fascynacje i rozczarowania polityczne. Nieprzejednaną postawę polskiego patrioty, mimo pozorów uległości wobec władzy i nacisków politycznych.