Walizkowe spotkania

Za nami kolejne, bo już VII, spotkanie pisarzy z młodymi czytelnikami ,,Z książką na walizkach”. W tym roku bibliotekę odwiedziła Zuzanna Orlińska – ilustratorka książek, czasopism i podręczników oraz Kalina Jerzykowska – polonistka, teatrolog, autorka wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych.

Co nam daje czytanie? Do czego potrzebna jest nam wyobraźnia oraz czego potrzebujemy by pisać książki?– pytała gimnazjalistów, podczas pierwszego z ,,walizkowych spotkań”, Zuzanna Orlińska.  Książki wzbogacają nasze słownictwo, rozwijają wyobraźnię, która z kolei potrzebna jest nam nie tylko podczas zabawy, ale i planowania przyszłości, naszego dalszego rozwoju, zarówno emocjonalnego, jak i intelektualnego. By pisać  musimy przede wszystkim mieć tzw. wenę twórczą oraz pomysł. Pisarka opowiadała młodzieży o swojej ,,drodze literackiej”, która zaczęła się bardzo wcześnie. Mała wówczas Zuzuzia, wychowywana przez rodziców artystów, którzy zajmowali się ilustrowaniem książek dla dzieci, już ,,od małego” zapisywała swoje pomysły, chociaż na początku nie wyszła poza czwarty rozdział. Obecnie wydano cztery książki Zuzannny Orlińskiej – Cierpienia sięciolatka, Ani słowa o Zosi, Matka Polka, Pisklak, a dwie są przygotowywane do wydania.

Kalinie Jerzykowskiej  podczas wizyty w naszej bibliotece ,,towarzyszyło” dwóch starszych autorów… Niestety byli oni obecni tylko…duchem. Na prośbę pisarki dzieci przywołały ich specjalnym zaklęciem – ,,duchu, duchu, przybądź” . W ten też sposób na spotkaniu pojawili się Kornel Makuszyński  oraz Julian Tuwim!  Pisarze bliscy sercu  Pani Kaliny, znaleźli swoje miejsce w ,,Tuwimowie” oraz w książce pt.,,Pasażer nie z tej ziemi”, gdzie bohaterowi książki ,,towarzyszy” Kornel Makuszyński!

Podczas tegorocznych walizek dodatkową atrakcją, oprócz możliwości spotkania z pisarzami, był udział w konkursie plastycznym! Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3, którzy uczestniczyli w spotkaniu z Kaliną Jerzykowską wykonali piękne rysunki, do których inspiracji dostarczyły książki pisarki.

ZWYCIĘZCY KONKURSUSmile