Powieść F. Scotta Fitzgeralda „Wielki Gatsby” znajduje się na liście 100 książek BBC. Autor na niespełna 200 stronach opisuje Amerykańską społeczność

lat dwudziestych XX wieku. Czasów, kiedy kwitła prohibicja, można było szybko się szybko się wzbogacić, rozwijała się przestępczość oraz zanikały jakiekolwiek uczucia związane z moralnością. Na tle takiego obrazu ameryki, ukazane są losy interesującego, tajemniczego młodego mężczyzny – Gatsbyego. Wielki Gatsby to także powieść o wielkiej miłości, wrażliwości, ale też o bezwzględności  ludzi z ,,wyższych sfer”, nieliczących się z uczuciami , emocjami innych. Tematy poruszone w książce, m.in. o wartości pieniędzy, które mogą przynieść nam wiele szczęścia, ale też mogą to szczęście zniszczyć, są ciągle aktualne, ponadczasowe. Jakże wiele słuszności jest w słowach Murakamiego, który stwierdził, iż nie jest ważne na której stronie otworzymy tę powieść i tak będzie ciekawie.