Święto Niepodległości

„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy to wiersz, który znają na pamięć niemal wszystkie dzieci . Taką wiedzą pochwalili się podopieczni OREW w Pruszczu Gdańskim oraz ORW „Żuławski Słonecznik” z Giemlic.

Dzieci wykazały się też znajomością symboli narodowych – jakie barwy posiada polska flaga, co jest naszym godłem narodowym i dlaczego należy stać na baczność, gdy słuchamy hymnu. Tak ważną rzeczą jest, bowiem budowanie tożsamości narodowej i szacunku do swojego kraju. Białe orły, które wykonali mali artyści, dumnie rozpościerały swe skrzydła.