Święto pruszczańskiej biblioteki – to już 70 lat!

Ówczesna Powiatowa Biblioteka w Pruszczu Gdańskim powstała w październiku 1946 roku na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Na jego mocy tworzono ogólnokrajową sieć utrzymywanych przez państwo bibliotek publicznych. W 1948 r. powstała Biblioteka Miejska. Pierwszą kierowniczką biblioteki była pani Wendekerowa. W 1952 r. funkcję kierownika Powiatowej Biblioteki objęła Zofia Rzepecka (Chmielińska). Dwa lata później w 1954 r. w wyniku reorganizacji połączyły się Biblioteka Powiatowa i Miejska. W latach 1959-1962 biblioteka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Ostatecznie została przeniesiona do zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego gdzie znajduje się do dzisiaj.
W latach 1997-2000 wymieniono w Bibliotece stolarkę okienną oraz pomalowano pomieszczenia na parterze. Na mocy Porozumienia z 30 października 2003 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Pruszcz Gdański a Zarządem Powiatu Gdańskiego powierzono Bibliotece Miejskiej obowiązki biblioteki powiatowej. W latach 2005-06 przeprowadzono w Bibliotece wymianę dachu oraz remont i malowanie elewacji.
Na początku Biblioteka posiadała: 1460 woluminów i 354 czytelników. W 2015 roku stan księgozbioru wynosił 57 748 woluminów zarejestrowano 4157 stałych czytelników a placówkę odwiedziło 52 115 osób.
Personel biblioteki stanowi osiem osób. Większość pań pracuje w bibliotece ponad dekadę i więcej.
W najbliższą środę biblioteka będzie uroczyście obchodzić 70 lecie. W listopadzie w placówce pojawi się zaś Ks Adam Edward Fredro-Boniecki – katolicki prezbiter, generał zakonu Marianów w latach 1993–1999, w latach 1999–2011 redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”.

Autor tekstu: Bartosz Gondek