Zarys dziejów gminny Przywidz : od czasów najdawniejszych do 1939 roku

 

CZYTELNIKU!!!

Zapraszamy do

CZYTELNI OGÓLNEJ, 

gdzie można zapoznać się z najnowszą książką

 Dariusza Dolatowskiego 

 pt. Zarys dziejów gminny Przywidz : od czasów najdawniejszych do 1939 roku.