Zawód: fotograf

 

 Jego fotografie mieliśmy możliwość podziwiać na łamach Newsweeka, Time’a, Spiegla. Fotografował także pierwszą wizytę Papieża, stan wojenny, upadek komuny, powstanie “Solidarności” – o kim mowa? O jednym z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich – Chrisie Niedenthalu, który gościł w bibliotece w niedzielę, 27 października br. Okazją do spotkania i rozmowy, była wydana w 2011 roku autobiografia pt. Zawód: Fotograf, gdzie Niedenthal odsłania czytelnikom kulisy pracy fotoreportera, któremu przyszło żyć w ciekawych i burzliwych czasach. Gość biblioteki opowiadał licznie zgromadzonym czytelnikom o swojej  ,,przygodzie” z  Polską” i fotografią. Otóż Niednethal urodził się w Londynie, w rodzinie o polskich korzeniach. Po studiach w London College of Printing, w 1973 roku przyjechał do Polski na kilka miesięcy… i pozostał do dziś. Współpracował m.in. z amerykańskim tygodnikiem Nawsweek (początek lat 80), od 1985 roku TIME, dla którego robił reportaże w całej wschodniej i centralnej Europie, Związku Radzieckim i na Bałkanach. Był świadkiem powstania wolnego związku zawodowego “Solidarność” podczas strajku w stoczni im. Lenina w Gdańsku w 1980 roku, wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981. Dokumentował upadek komunizmu w 1989 roku. W Polsce ukazały się dwa albumy z jego fotografiami: ,,Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rekwizyty” i “13/12. Polska Stanu Wojennego” Przez ostatnie dziesięć lat opracował wiele projektów, cykle fotografii dotyczących dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które przedstawił w formie wystaw w wielu miastach Polsce i za granicą (m.in. ,,Tabu. Portrety Nie Portretowanych”, ,,Listy do Syna“).