Zdrowe żywienie

Zdrowe żywienie

,,Każdy chce być silny, zdrowy,
każdy chce być krzepki, hoży,
nie za chudy, nie za gruby,
w dobrym zdrowiu stu lat dożyć.

A że jest szalenie ważne,
co pijemy i co jemy,
więc czy czasem nam nie szkodzi,
jeśli jemy to, co chcemy?(…)”

– wierszyk E. Skarżyńskiej był inspiracją i wstępem do zajęć z uczniami ze SPS w Warczu o zdrowym odżywianiu. Żyjemy bowiem w czasach, w których bardzo duży nacisk kładzie się na zdrowe odżywianie. Właściwe żywienie ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Jednakże, mimo, iż znamy zasady zdrowego trybu życia, nie zawsze je stosujemy. Dlatego tak ważne jest wyrabianie odpowiednich postaw i nawyków żywieniowych dzieci. Anna Krawycińska przypomniała dzieciom m.in. o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zbyt duże spożywanie cukrów i soli. Następnie dzieci ,,wybrały się na zakupy” i z kolorowych reklam wybierały produkty zdrowe i niezdrowe. Z nich wykonały wyklejanki.