Nasza historia

Na początku Biblioteka posiadała: 1460 woluminów i 354 czytelników. Każdy z czytelników, zapisując się do biblioteki zobowiązany był dać jako kaucję jedną książkę, by powiększyć stan księgozbioru biblioteki. Aktualnie źródłem pozyskiwania zbiorów przez Bibliotekę są dotacje od organizatora oraz dary otrzymywane od czytelników. Od roku 2004 Biblioteka otrzymuje od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodatkowe dotacje na zakup książek

9

1946

Wszystko rozpoczęło się dnia 17 kwietnia 1946 roku. Wtedy to został ogłoszony Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Na jego mocy tworzono ogólnokrajową sieć utrzymywanych przez państwo bibliotek publicznych. Jedną z takich bibliotek była utworzona w październiku 1946 r. Powiatowa Biblioteka w Pruszczu Gdańskim. W 1948 r. powstała Biblioteka Miejska.

9

1952, 1962

Pierwszym kierownikiem biblioteki była pani Wendekerowa. W 1952 r. funkcję kierownika Powiatowej Biblioteki objęła Zofia Rzepecka (Chmielińska). Dwa lata później w 1954 r. w wyniku reorganizacji połączyły się Biblioteka Powiatowa i Miejska.

W latach 1959-1962 biblioteka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Ostatecznie została przeniesiona do zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego gdzie znajduje się do dzisiaj.

Na przestrzeni lat jednak kilka rzeczy zmieniło się. Początkowo biblioteka znajdowała się tylko na parterze, zajmując powierzchnię 225 m2. Składała się z 7 pomieszczeń, co negatywnie wpływało na funkcjonalność lokalu. Największe pomieszczenie przeznaczone było na czytelnię, w trzech innych mieściły się wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci. Nie było wolnego dostępu do półek.

9

1975

W 1975 r. w wyniku reorganizacji administracyjnej, Biblioteka zmienia nazwę na Miejska Biblioteka Publiczna i przestaje pełnić nadzór merytoryczny nad placówkami gminnymi.

9

1984

W 1984 r. ówczesna dyr. Zofia Chmielińska z przyczyn zdrowotnych odchodzi na emeryturę. Jej następcą zostaje p. Zofia Gałązka, która wcześniej była pracownikiem działu opracowania książek

9

1986

W lipcu 1986 r. po wieloletnich staraniach udaje się uzyskać zezwolenie i dokumentację na modernizację biblioteki w ramach generalnego remontu. Budowa jednak nie zostaje rozpoczęta z przyczyn finansowych. Zostają wykonane tylko drobne remonty np. naprawiono przeciekający dach.

9

1990

W lutym 1990 r. dzięki staraniom pani dyrektor Biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenia na piętrze budynku. Dzięki temu rozdzielono księgozbiór dla dzieci i młodzieży od księgozbioru dla dorosłych oraz przeniesiono na piętro czytelnię ogólną i czytelnię czasopism.

9

1994

W 1994 r. odbył się remont parteru budynku. Obejmował on odgrzybienie, wymianę starej podłogi na parkiet oraz malowanie. W 1996 r. Biblioteka zakupiła pierwszy komputer. W grudniu 1997 r. na emeryturę odchodzi pani Zofia Gałązka. Nowym dyrektorem zostaje Joanna Przybyś.

9

1997-2000

W latach 1997-2000 wymieniono w Bibliotece stolarkę okienną oraz pomalowano pomieszczenia na parterze. Na mocy Porozumienia z 30 października 2003 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Pruszcz Gdański a Zarządem Powiatu Gdańskiego powierzono Bibliotece Miejskiej obowiązki biblioteki powiatowej. Zastępcą dyrektora ds. powiatowych zostaje Anna Krawycińska. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim obejmuje opieką merytoryczną siedem bibliotek gminnych.

9

2005-2006

W latach 2005-2006 przeprowadzono w Bibliotece wymianę dachu oraz remont i malowanie elewacji.

9

2020

W drugiej połowie 2020 r. rozpoczęła się rozbudowa budynku biblioteki.

Skip to content