Nasza działalność

Z roku na rok przybywało czytelników. Podstawowa działalność Biblioteki polega na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów. Nasza Biblioteka aktywnie uczestniczy również w życiu kulturalnym i oświatowym środowiska. Współpracujemy z przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami z terenu Pruszcza i okolic.


Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający na celu m.in. ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz promowanie mody na czytanie. Klub dla dorosłych  działa w naszej bibliotece od 2007 roku, a w roku 2008 rozpoczął swoją działalność  DKK dla dzieci. Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu. Oprócz ożywionych dyskusji na temat wspólnie przeczytanych książek, klubowicze mają możliwość spotkania się z pisarzami. Naszymi gośćmi w ramach tego projektu byli: Anna Onichimowska, Wojciech Kuczok, Agnieszka Żelewska, Roksana Jędrzejewska–Wróbel, Jerzy Samp, Stefan Chwin, Andrzej Jurewicz, Barbara Kosmowska, Jacek Dehnel, Barbara Gawryluk, Grzegorz Kasdepke, Wojciech Kołyszko.


Praca z niepełnosprawnymi

Biblioteka współpracuje również z placówkami dla osób niepełnosprawnych: Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Rehabilitacyjny Edukacyjny i Wychowawczy (OREW)  w Pruszczu Gdańskim. Zajęcia z biblioterapii prowadzone są dla trzech kategorii wiekowych i odbywają się raz w miesiącu. Zajęcia mają na celu  i poszukiwania wspólnie z nimi wartości, które dodawać im będą pewności siebie, sprawiać radość.


Akcja Lato i Akcja Zima

Oferta, jaką proponuje biblioteka, jest niejednokrotnie jedyną formą wypoczynku dla dzieci z Pruszcza Gdańskiego i okolicznych gmin. Poprzez różnorodne propozycje w okresie wakacji oraz ferii zimowych dzieci mają  możliwość  poznanać historię regionu i okolicznych gmin.   Zorganizowano wycieczki m.in. do: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Władysławowa i Mechowa, Gniewu, Malborka, Wymysłowa gdzie mieści się Muzeum Sat –Okha , Łeby, Fromborka, Gdańska (rejs galeonem po Zatoce Gdańskiej), stadniny koni w Ulkowych (kuligi i pikniki), Leśnej Szkoły Przygody w Drzewinie, Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim. Chcąc umożliwić dzieciom kontakt z teatrem, biblioteka  zaprasza także  aktorów z przedstawieniami. Dzieci miały możliwość obejrzeć mi.in: „Królewnę Śnieżkę , „Przygody Koziołka Matołka”, „Pchłę Szachrajkę”, „Opowieść wigilijną”.


Konkursy

Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne, jak również konkursy, w których łączy się obie te formy. Jest to jedna z najpopularniejszych form rozwijania zainteresowań czytelniczych. Atrakcją są też nagrody, które czekają na zwycięzców. Tematykę konkursów wybiera się tak, aby była ona ciekawa i zachęcała do udziału. Oto niektóre z nich: „Twórczość Małgorzaty Musierowicz”, „Flora świata”, „Bezpieczne ferie”, „Zabytki naszego miasta”, „Przygody Harrego Pottera”, „Narkotykom –Nie”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Promocja Książki dziecięcej”, „Żyrafa z Oliwskiego ZOO”, „Moje bezpieczne miasto, moja bezpieczna wieś”, „Opowiadania Jana Grabowskiego”.


Lekcje biblioteczne

Przeprowadzane przez nas lekcje biblioteczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Współpracujemy z placówkami oświatowymi nie tylko z terenu miasta, ale także z okolicznych miejscowości. Realizujemy tematy z tzw. przysposobienia czytelniczego oraz zajęcia na zamówione przez wychowawców i pedagogów zagadnienia.


Wystawy

Wśród różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa ważne miejsce w naszej działalności zajmują wystawy. Dobierając tematykę wystaw staramy się, aby pełniły one nie tylko funkcje informacyjne, lecz także, aby odzwierciedały ważne tematy życia kulturalnego, informowały o wydarzeniach istotnych dla lokalnej społeczności, jak również przypominały o rocznicach związanych z historią Polski.   Organizujemy wystawy nie tylko  dla dorosłego czytelnika, ale także dla naszych milisińskich. Spośród wielu wystaw przygotowanych w bibliotece największym zainteresowaniem cieszyły się:
„Daleka i bliska –Polska w rysunkach dzieci z Jakucji”, „Pruszcz Gdański 1807 -1814. Śladami marszałka Lefebvre’a”, „Pruszcz Gdański XIX –XX wiek –codzienność, miejsca, sylwetki”.


Spotkania autorskie

W naszej bibliotece można nie tylko wypożyczyć i przeczytać dobrą książkę, można także spotkać  twórców swoich ulubionych powieści. Organizujemy spotkania  zarówno dla dorosłych czytelników, jak i dla tych najmłodszych. Na autorskich spotkaniach z czytelnikami pojawili się m.in.:  Krzysztof  Zanussi ,Wanda Chotomska, Bogusław Wołoszański, Bogusław Kaczyński, Hanna Bakuła, Marcin Wolski, Grażyna Szapołowska, Elżbieta Dzikowska, Waldemar Bartoszewski, Barbara Wachowicz, Jacek Fedorowicz, Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Grzegorz Kołodko, Maria Czubaszek, Krystyna Kurczab-Redlich, Mariusz Wilk, Wojciech Jagielski, Martyna Wojciechowska i inni.


Pracownia Komputerowa

Idąc naprzeciw oczekiwaniom stawianym nowoczesnym bibliotekom nasza placówka włączyła się w projekt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku- ,,Pomorska Sieć Informacji Regionalnej” , współfinansowany przez Unię Europejską. Celem projektu było stworzenie bazy informacji lokalnej, zawierającej wiadomości o kulturze, walorach turystycznych, gospodarce, folklorze województwa pomorskiego. Biblioteka otrzymała 5 komputerów i została włączona w program wirtualnej sieci bibliotecznej w jednolitym systemie komputerowym opartym na koncepcji zunifikowania systemu katalogów on –Line zbiorów bibliotecznych. Korzystanie z czytelni internetowej  jest  bezpłatnie.

Skip to content