Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna • +48 58 682 34 79 • kontakt@biblioteka-pruszcz.pl

Home 9 Aktualności 9 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Na całym świecie obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zapewne wielu z nas kojarzy najsłynniejszy cytat dotyczący naszego języka, czyli:

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

Słowa te wypowiedział Mikołaj Rej, a niosły one przesłanie, by dzieła polskich autorów powstawały w języku ojczystym, nie w łacinie. Poeta, poprzez to jedno zdanie, podkreślał niezależność narodu polskiego od Rzymu, zgodnie z ideami reformacji. A czyż może być lepszy sposób na zachwyt nad magią słowa i naszym pieknym ojczystym językiem, niż czytanie książek?