Narodowe Czytanie Ballad i romansów

5.09.2022

W tegorocznym Narodowym Czytaniu lekturą były ,,Ballady i romanse” – tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej.

Narodowe Czytanie w Pruszczu Gdańskim

Narodowe Czytanie w Pruszczu Gdańskim rozpoczął koncert muzyczny w wykonaniu: Beaty Makowskiej oraz Grzegorza Borsuka. Artyści zaprezentowali polską muzykę romantyczną w opracowaniu na akordeon i skrzypce. Usłyszeliśmy m.in.:,,Kujawiaka a – moll” Henryka Wieniawskiego, ,,Pieśń wiosenną i litewską” Fryderyka Chopina oraz ,,Mazura” Marcelego Popławskiego. Po koncercie zostały zaprezentowane wybrane utwory ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Czytali pracownicy biblioteki, chętni czytelnicy oraz członkowie działających w bibliotece Dyskusyjnych Klubów Książki.

,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

Ballady i romanse zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie, jako główna część pierwszego tomu ,,Poezyj” Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce. Utwory wchodzące w skład cyklu w dużej mierze opierają się na wierzeniach prostego ludu oraz na podaniach, które krążyły wśród gminu.

Narodowe Czytanie

Akcja społeczna, prowadzona corocznie we wrześniu pod patronatem Prezydenta RP, propagująca znajomość literatury narodowej. Polega na publicznym czytaniu fragmentów dzieł literatury polskiej. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Narodowe Czytanie zapoczątkował prezydent Bronisław Komorowski w 2012 r. od czytania fragmentów Pana Tadeusza.

Skip to content