Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna • +48 58 682 34 79 • kontakt@biblioteka-pruszcz.pl

Home 9 Aktualności 9 Z baśnią w świat przygody

Po dwóch latach przerwy, 11 maja odbył się już po raz szósty Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z baśnią w świat przygody”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Gdański, MArian Cichon. W konkursie uczesniczyły dzieci niepełnosprawne z: OREW Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu oraz Integracyjno-Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Lawendowy Król z Pruszcza Gdańskiego, które biorą udział w zajęciach z biblioterapii.

Celem konkursu było m.in. : wdrażanie dzieci do postrzegania książki jako źródła przeżyć i emocji; czerpanie radości ze wspólnej zabawy i rywalizacji oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z różnych ośrodków. Zabawa była przednia, a każdy uczestnik konkursu otrzymał torbę pełną prezentów.