Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna • +48 58 682 34 79 • kontakt@biblioteka-pruszcz.pl

Home 9 Aktualności 9 „Zawisza. Czarne krzyże”- J. Komuda

Podczas ostatniego spotkania DKK Młodzieżowego dyskutowaliśmy o książce Jacka Komudy pt. ,,Zawisza. Czarne krzyże”.

Wiele kart z życia Zawiszy Czarnego z Garbowa, herbu Sulima, stanowi po dziś dzień zagadkę. W swojej powieści Komuda stara się wypełnić te luki, przenosząc czytelnika do początku XV wieku. Poznajemy legendarnego polskiego rycerza w czasie kampanii Zygmunta Luksemburskiego, prowadzonej w Bośni. Historia Zawiszy była również okazją do rozmowy o bitwie pod Grunwaldem, rycerskim honorze. Młodzież pochylała się nad językiem książki, doceniając również dbałość o szczegóły i realia historyczne.

grafika promocyjna
Dyskusyjny Klub Książki