Maluszki z działającego w bibliotece klubu książki coraz pewniej się u nas czują. Chętnie i aktywnie uczestniczą w zabawach oraz pilnie słuchają czytanych im historii.